Belangrijke adressen


Stichting Bewoners Organisatie Boswijk e.o.
p/a Knipper 41
9611 MB Sappemeer
sboboswijk@outlook.com
Facebook: sboboswijk


De Huurdersraad - HS
v/d Duyn van Maasdamweg 218
9602 VT Hoogezand
Tel. 0598-327147
Spreekuur op Maandagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur en op afspraak.
www.huurdersraad-hs.nl

Meldpunt Zorg en Overlast
Hoogezand-Sappemeer
Tel.: 0598-364911
E-mail:
meldpuntoverlast@hoogezand-sappemeer.nl

Regiopolitie District Midden
Buurtagent Dhr. R. Westerhof
Beukenlaan 1
9603 AB Hoogezand ( .)
Tel.: 0900-8844

Woningstichting Lefier
Beukenlaan 3
9603 DA Hoogezand
Tel.: 0598-323525
hoogezand@lefier.nl

Kwartier Zorg & Welzijn (incl. maatschappelijk werk)
Laan van de Sport 2
Postbus 396
9600 AJ Hoogezand
(0598)364900
www.kwartierzorgenwelzijn.nl

Woningstichting Steelande Wonen
Meintveningastraat 27/29
9601 KC Hoogezand
Tel.: 0598-399633
www.steelandewonen.nl

Loket Wonen, Welzijn en Zorg
Gorecht Oost 157
9603 AE Hoogezand
Tel. 0598-350350
Email: wmo@hoogezand-sappemeer.nl
Website: Meer informatie vindt u hier

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Gorecht-Oost 157 Tel.: 0598-373737
9603 AE Hoogezand en/of
Postbus 75
9600 AB Hoogezand
www.hoogezand-sappemeer.nl