Wat is de Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer?

De Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer komt op voor de belangen van huurders in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
Dit gebeurt op vele manieren:

• Individueel:

U kunt voor informatie en advies op het gebied van wonen altijd een beroep doen op de Huurdersraad.

• In de buurt:

In veel buurten zijn bewonerscommissies actief. Via de bewonerscommissies kunt u zich bekommeren om het wel en wee van uw buurt.

• In de gemeente:

De Huurdersraad heeft overleg met en geeft advies aan de corporaties Volksbelang en Talma over allerlei zaken op het gebied van wonen.

Wat doet de Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer?

De Huurdersraad heeft de beschikking over een beroepskracht, die een helpende hand kan bieden bij het opstellen van brieven aan instanties die met wonen te maken hebben.

De Huurdersraad heeft een samenwerkings-overeenkomst met Woningstichting Lefier en Woningstichting Talma. In deze overeenkomst is geregeld, welke zaken de corporaties moeten overleggen met de Huurdersraad.

Eén keer per jaar houdt de Huurdersraad een Algemene Vergadering. Huurders hebben dan de mogelijkheid te reageren op het Activiteitenplan en het Jaarverslag van de Huurdersraad.

De Huurdersraad is lid van de Nederlandse Woonbond, waardoor ook landelijk de belangen van huurders worden behartigd.

Heeft u vragen of klachten op het gebied van wonen, dan kunt u contact opnemen met de Huurdersraad.

Wie besturen de Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer?

De Huurdersraad wordt bestuurd door afgevaardigden van bewonerscommissies uit de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De volgende bewonerscommissies zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de Huurdersraad:

* SBC Gorecht-West
* SBO Noorderpark
* SBB Spoorstraat-Kieldiep
* SBC Margrietpark
* SBO Boswijk e.o.
* SWD Foxhol
* Stichting Platform Woldwijck

Daarnaast hebben mensen vanuit flatcommissies en op persoonlijke titel zitting in het bestuur.

Spreekuur:

Maandagmiddag: 14.00 tot 16.00 uur en op afspraak.

Heeft u vragen en/of klachten op het gebied van wonen/huren, dan kunt u contact opnemen met de Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer

Bezoekadres:
v/d Duyn van Maasdamweg 218
9602 VT Hoogezand
Tel. 0598-327147
E-mail: info@huurdersraad-hs.nl

De dienstverlening van de Huurdersraad is GRATIS