Parkeeroverlast bij scholen in onze wijkGeachte ouders/verzorgers

Regelmatig ontvangen wij klachten van omwonenden en ouders over de wijze van parkeren rondom de St. Antoniusschool en Theo Thijssenschool Daarbij gaat het o.a. over “dubbel”parkeren, parkeren op priveterrein, parkeren voor uitritten etc.

Het is een hardnekkig probleem, dat overigens ook bij andere scholen in de gemeente speelt. In de schoolkrant en de weekbrief is hiervoor reeds regelmatig aandacht gevraagd. Helaas moeten wij constateren dat er nauwelijks verbetering ontstaat in deze situatie. Inmiddels hebben zich twee aanrijdingen voorgedaan waarbij fietsende kinderen waren betrokken. Gelukkig heeft dat (nog) niet geresulteerd in letsel.

Het lijkt wel of ouders / verzorgers dit probleem niet serieus nemen.
“Ach, ik moet even m’n kind afzetten, ik ben zo weer terug.”
En omdat veel ouders / verzorgers zo denken, ontstaat er bij de school regelmatig een verkeerschaos. Passerend verkeer heeft geen doorgang en omwonenden kunnen hun oprit niet bereiken of niet verlaten. Voor de kinderen geldt dat een levensgevaarlijke onoverzichtelijke situatie ontstaat.

Kortom, dikke ellende.

Wie niet horen wil, moet maar voelen. Onder dat motto is onlangs verbaliserend opgetreden.
Als het niet anders kan, gebeurt dat in de toekomst vaker.
Er wordt niet meer gewaarschuwd, maar er wordt direct geverbaliseerd!

Dringend advies, voorkom een aanslag op uw portemonnee en parkeer volgens de regels. Spreek een ieder aan op zijn of haar verkeerde verkeersgedrag. Uw kinderen, maar ook de omwonenden, zullen u dankbaar zijn!

Heeft u nog vragen / opmerkingen?
Neem contact met ons op:

Henri Puma
Wijkagent
0900 8844 (lokaal tarief)

Gerard H. Renkema
Wijkmanager
373772 / 06 18302367