Wervingsactie vrijwilligersOok de activiteitencommissie zoekt dringend vrijwilligers

Medewerkers van Bewonersorganisaties, zetten zich in voor de leefbaarheid van de wijk en buurt. Voor u en voor uw kinderen. Dit doen zij met veel plezier en succes. Doordat ze zo actief zijn en er veel gebeurt zijn er steeds meer wijkbewoners nodig die een handje helpen. Iedere bijdrage, met de handen of met het hoofd, éénmalig of voor langere tijd, is welkom.

De Stichting Bewoners Organisatie Boswijk e.o. (SBOBeo) zet zich in voor een veilig, schoon en attractief Boswijk. De Stichting bestaat uit 12 bewoners (huurders en eigenaren). Ze streeft ernaar zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij haar vrijwilligerswerk, activiteiten e.d.

De SBOBeo houdt bewonersavonden, wijkschouwen, containeracties. Ze geeft een wijkkrant uit en heeft een interactieve website om zoveel mogelijk bewoners op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen. Hiernaast worden activiteiten voor jongeren en ouderen opgezet.

Op 9 December 2008 is het wijkontwikkelingsplan gepresenteerd aan de bewoners en ook verspreid onder alle bewoners. Door deze wijkontwikkelingsplan breiden onze activiteiten zich uit en daarom is de SBOBeo op zoek naar meer enthousiaste wijkbewoners die mee willen werken aan één van bovenstaande activiteiten.

De activiteitencommissie binnen de bewonersorganisatie Boswijk wil graag meer activiteiten organiseren voor jong en oud maar kan dit niet alleen. We hebben wel al ideeën en plannen maar komen handen te kort om dit alleen te doen. Mochten zich geen vrijwilligers melden zullen we nauwelijks activiteiten kunnen organiseren. Daarom zijn we dringend dringend op zoek naar vrijwilligers die ons mee willen helpen met het organiseren en/of meehelpen van diverse activiteiten. Hebt U ideeën stuur ze ons dan.

WILT U ONS HELPEN MET ACTIVITEITEN? Zonder U geen activiteiten.
Meld u zich dan aan via e-mail of stuur een briefje naar het secretariaat . s.b.o.b.o.e.o@home.nl en sbobeo@home.nl

Wij rekenen op u.

Voor wie zich geroepen voelt om zich aan te melden als vrijwilliger, dan kan dit natuurlijk altijd.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u altijd kontact opnemen met het secretariaat of via e-mail.